Vydavatelství

Vydané tituly:

ARSIAN
Sága Sirionů 1
David Borkovec
Na malém a zdánlivě bezvýznamném Mauriusu probíhaly od nepaměti četné boje a války, mezi mnoha královstvími. Ukončení zbytečných krveprolití s sebou přinesli teprve záhadní tvorové z neznámých světů. Muž a žena, jejichž moc a síla byla mimo chápání obyvatel Mauriusu. Netrvalo dlouho a většinu království si podmanili – začala vznikat nová říše – Arsian.
Mnohaletý klid a mír byl narušen až neznámými tvory, kteří přicházeli ze severních Ledových plání. Obrana Arsianu je ztěžována zásahy nepřátelských bohů, kteří o tento nevelký svět usilují. Na Mauriusu vzplane nelítostná válka, jenž zasáhne daleko za hranice tohoto světa.
VALION
Sága Sirionů 2
David Borkovec
Druhý díl Ságy Sirionů nás přenáší na Sierru - zapomenutý svět, kde žijí bez pozornosti bohů rody elfů, orků, trpaslíků a lidí.
Do událostí se ponoříme na světadíle zvaném Aldron sledováním příběhů elfího prince Athrona a jeho následovníků na pouti z hlubin podzemního vězení. Budeme svědky podstaty a příčiny přeměny těchto kdysi vznešených bytostí v temné elfy.
Děj knihy nás také zavede do lidského království Valion, sužovaného útoky orků, invazí elfů a také vnitřní nejednotností a sváry.
Do tohoto světa přichází mladý Asirius, potomek mocných Sirionů, který měl nalézt na Sieře úkryt a útočiště, ve kterém by mohl dospět. Místo toho nalézá jen válku a chaos.
NARVIL
Sága Sirionů 3
David Borkovec
Třetí díl Ságy Sirionů nás opět přivádí na Sierru.
Po násilné smrti krále i vévodů a pod krutými útoky orků a služebníků temných bohů, zažívá Valion temné chvíle. Lidé jsou rozděleni a oslabeni. Bez spojenců a velení musí opustit své domovy a dát se na strastiplný ústup k východním hranicím království, ke Středoanornskému lesu. Ten je však v držení elfů, prastaré rasy, o které nikdo neví, jak se zachová.
Lidská rasa však není bez naděje. V jejich středu se nepoznáni procházejí mocní Sirioné, kteří na své misi „hledání Asiriuse,“ pomáhají lidem v jejich nelehkém boji.
Tato temná doba také utváří silné jedince. Šimon, syn zesnulého vévody z Kentu, se ujímá nelehké úlohy vůdce lidí. Spolu se svými moudrými rádci se pokouší sjednotit lid a získat elfy za spojence. Ti však mají mnoho vlastních problémů, vždyť stále ještě hledají ztracený Phirith, aby duše zesnulých mohly nalézt klid.
ALESIE
Sága Sirionů 4
David Borkovec
Sága Sirionů se po mnoha letech dočkala čtvrtého dílu, ve kterém pokračují příběhy rozehrané na desítkách světů.
Dílo je klasikou high fantasy, kde jsou hrdinové vznešení a krásní, zlosyni bezcitní a svět je až po okraj naplněný magií. Nesledujeme pouze osudy obyčejných lidí, elfů a dalších bytostí světy obývajících, ale i jejich bohy a vyvolené šampiony.
Ocitáme se v okamžiku, kdy bohové z říše Chaosu zahájili invazi do světů říše Středu a nekonečné zástupy démonů, vojáků a vyvolených se vrhnou do útoku. Opět nastává doba, kdy mnozí umírají, aby jejich bohové sílili, dokud i oni sami nepotkají své přemožitele.

V roce 2018 jsme vydali tituly:

 • e-kniha – Arsian, Sága sirionů (formáty epub, mobi a pdf)
 • e-kniha – Valion, Sága sirionů (formáty epub, mobi a pdf)
 • e-kniha – Narvil, Sága sirionů (formáty epub, mobi a pdf)
 • e-kniha – Alesie, Sága Sirionů (formáty epub, mobi a pdf)

V roce 2019 jsme vydali tituly:

 • knižní vydání – Arsian, Sága sirionů – kniha první – dotisk
 • knižní vydání – Valion, Sága sirionů – kniha druhá – dotisk
 • knižní vydání – Narvil, Sága sirionů – kniha třetí – dotisk
 • knižní vydání – Alesie, Sága Sirionů – kniha čtvrtá

V roce 2020 plánujeme vydat následující tituly:

 • e-kniha – Rasmus,Válka bohů (formáty epub, mobi a pdf)
 • knižní vydání – Rasmus, Válka bohů
 • e-kniha – Sianar, Sága Sirionů – kniha pátá (formáty epub, mobi a pdf)

V roce 2021 plánujeme vydat následující tituly:

 • knižní vydání – Sianar, Sága Sirionů – kniha pátá
 • e-kniha – Hereon, Válka bohů (formáty epub, mobi a pdf)
 • knižní vydání – Hereon, Válka bohů